Logistyka

Magazyn Centralny GRENE
Największy magazyn części zamiennych dla rolnictwa w Polsce

 Centrum logistyczne dla wszystkich kanałów dystrybucji
 Całkowita powierzchnia: ponad 8 ha
 Część zagospodarowana: 4,7 ha
 Powierzchnia magazynu: 15 000 m2
 Powierzchnia biur: 2 000 m2
 10 000 miejsc paletowych
 30 000 lokalizacji półkowych
 Maksymalna wysokość składowania: 8,5 m
 Ilość wózków widłowych: 30
 Ilość osób na magazynie: ponad 60
 W 2010 r. zrealizowaliśmy dostawy do naszych partnerów w ilości ponad 21.000 paczek oraz 20.000 palet, które łącznie ważyły ponad 6.000 ton. Drugie tyle wysłaliśmy do sieci naszych sklepów.

Logistyka dystrybucji realizowana w Magazynie Centralnym GRENE w Modle Królewskiej jest bardzo ważnym elementem w procesie obsługi naszych Klientów. Zadania logistyki rozpoczynają się od prognozowania popytu, planowania i organizacji transportu od Dostawców do Odbiorców. Dalej obejmują one wszystkie czynności związane z fizycznym przemieszczaniem produktów w procesie przyjęcia, składowania i wydania towarów związane z czynnościami manipulacyjnymi. Ponadto bardzo ważnymi w całym procesie są zadania dotyczące zwrotów i reklamacji towarów oraz analizy i kontroli zapasów w Magazynie Centralnym, a także w sieci Punktów Sprzedaży Detalicznej GRENE.

Ciągłe kontrolowanie i doskonalenie wymienionych wyżej procesów ma na celu stworzenie sprawnego i efektywnego ekonomicznie łańcucha logistycznego przepływu towarów, który stanowi jeden z najważniejszych czynników zaspokojenia potrzeb Klientów GRENE, świadczy o ich zadowoleniu oraz buduje przewagę konkurencyjną firmy na rynku.

Strategia firmy oparta na ciągłym rozwoju zarówno szerokości asortymentu, zróżnicowanych kanałów dystrybucji jak i wielkości sprzedaży wymusza systematyczne inwestowanie w infrastrukturę logistyczną. Po przeanalizowaniu potrzeb związanych ze sprawnością serwisu dostaw do naszych Sklepów Detalicznych oraz Klientów przyjęte zostały na najbliższy okres plany doskonalenia procesu przepływu towarów w oparciu o najnowocześniejsze rozwiązania informatyczne oraz nowe technologie magazynowe.

Wdrożenie nowego systemu informatycznego klasy WMS zarządzającego pracą magazynu pozwoli usprawnić pracę magazynu, zoptymalizować cały proces przepływu towarów, a także obsłużyć dodatkowe procesy w magazynie, które pojawiły się w trakcie rozwoju zróżnicowanych kanałów dystrybucji, sama automatyzacja procesu zbiórki i kompletacji pozwoli skrócić czas wydania towaru z magazynu a tym samym wydłużyć klientom czas na składanie zamówień z możliwą dostawą na następny dzień.
Wszystkie te działania mają na celu poprawę serwisu dla wszystkich naszych Odbiorców poprzez przyspieszenie procesów przyjęcia, zbiórki towarów a co za tym idzie i wysyłki mając ciągle na uwadze optymalizację kosztów oraz skrócenie do absolutnego minimum czasu od momentu złożenia zamówienia do momentu otrzymania towaru przez Klientów GRENE.

 

 

 Pracujemy z najlepszymi. Nasi partnerzy i podpisane z nimi umowy są gwarancją wysokiej jakości usług.

 

Zaopatrzenie z całego świata
Do Magazynu Centralnego dostarcza towary 770 dostawców
 560 z Polski
 210 z zagranicy