Decyzja o podziale

Chcielibyśmy poinformować, że z dniem 02/01/2012, postanowieniem Sądu Rejonowego w Poznaniu Nowe Miasto i Wilda, podział Grene został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego. Od tej pory tj. od 02/01/2012 funkcjonują dwie firmy: Grene Sp. z o.o. i Grene Dystrybucja Sp. z o.o.

W celu zapewnienia sprawnej współpracy podajemy podstawowe dane obu spółek:

Grene Sp. z o.o.
Adres: Modła Królewska, ul. Skandynawska 1, 62-571 Stare Miasto
Tel. 063/240 91 00
Fax. 063/240 91 01
E-mail: grene@grene.pl
Rejestracja: Sąd Rejonowy w Poznaniu Nowe Miasto I Wilda, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000035265, kapitał zakładowy 10.057.000 (dziesięć milionów pięćdziesiąt siedem tysięcy) złotych w całości wniesiony,
NIP: 665 16 38 528
REGON: 310258017
Rachunek bankowy: Danske Bank A/S S.A. Oddział w Polsce
ul. Emilii Plater 28 00-688 Warszawa
26 2360 0005 0000 0045 5014 5805

 


 

Grene Dystrybucja Sp. z o.o.
Adres: Modła Królewska, ul. Skandynawska 1, 62-571 Stare Miasto
Tel. 063/240 91 00
Fax. 063/240 91 01
E-mail: centrala@grenedystrybucja.pl
Rejestracja: Sąd Rejonowy w Poznaniu Nowe Miasto I Wilda, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000406165, kapitał zakładowy 16.000.000 (szesnaście milionów) złotych w całości wniesiony,
NIP: 665 29 87 981
REGON: 301975496
Rachunek bankowy: Danske Bank A/S S.A. Oddział w Polsce
ul. Emilii Plater 28 00-688 Warszawa
41 2360 0005 0000 0045 5028 9968

W załączeniu znajdziecie Państwo wszystkie dokumenty związane z podziałem Grene
oraz rejestracją nowej spółki – Grene Dystrybucja.