Grene łączy się z holenderskim odpowiednikiem firmą Kramp

Informacja prasowa

 29 sierpnia 2013

Mamy więcej do zaoferowania klientom z 22 krajów Europejskich

Grene łączy się z holenderskim odpowiednikiem firmą Kramp

Grene i Kramp, dwaj europejscy liderzy w przemyśle technicznym zapewniający części i usługi dla branży rolniczej łączą siły. Obie firmy uzupełniają się wzajemnie, nie tylko pod względem asortymentu, ale także geograficznie.  Grene i Kramp razem będą zdecydowanym liderem rynku z przychodami  równymi 625 mln euro oraz oddziałami w 22 europejskich krajach. Zarządy obu firm są pewne, że fuzja firm przyniesie znaczące efekty z synergii. Usługi, które Grene i Kramp świadczą obecnie na rzecz swoich klientów w każdym kraju nadal będą kontynuowane.

Przez ostanie 10 lat Grene i Kramp przekształciły się w silne e-biznesowe firmy. Kramp wraz z wiodącą na rynku koncepcją „jednego okienka” jest liderem na rynkach holenderskim, niemieckim i  belgijskim, ma także silną pozycję w innych krajach europejskich.  Bazując na tej samej koncepcji Grene jest liderem rynków skandynawskich, bałtyckich a także w Polsce.  Obie firmy pracują już od kilku lat przy wspólnym przedsięwzięciu w Rosji. Fuzja nie będzie miała wpływu na prawie 2 400 zatrudnionych osób. Nowe konsorcjum planuje poprawić i wzmocnić istniejące pozycje na rynku i osiągnąć dalszą ekspansję na wschód i południowo-wschodnie części Europy z celem  osiągnięcia przychodów około 1 mld euro do 2017.

Eddie Perdok

Eddie Perdok – CEO KRAMP

„Działamy na rozdrobnionym rynku” mówi Eddie Perdok, prezes Kramp. „Zdobyliśmy wiodącą pozycję na tym rynku nie tylko poprzez zasięg naszej działalności ale przede wszystkim dzięki jakości naszych usług, sprzedaż online (e-biznes) wsparcie techniczne oraz dostawy nocne zapewniające otrzymanie przez klienta zamówienia w ciągu 24h. Chcemy zwiększyć tę inicjatywę w celu zapewnienia lokalnie najlepszej usługi. W ten sposób będziemy w stanie utrzymać naszą firmę na silnym i dochodowym poziomie.

Dystrybutorzy techniczni zawsze są blisko klienta. Sprzedaż i serwis dostosowane są do warunków panujących na lokalnym rynku  biorąc pod uwagę czynniki tj. język czy styl danego kraju. To co się zmieni to ilość  oferowanych części i akcesoriów klientom w tych krajach, a asortyment poszerzy się znacznie w ciągu następnych kilku lat.

Carsten Thygesen

Carsten Thygesen – CEO GRENE

Zespół ds. synergii zarządzany przez Carstena Thygensen, CEO Grene , natychmiast rozpocznie pracę nad rozwojem synergii.  „Będziemy się skupiać przede wszystkim na rozszerzeniu gamy produktów i źródeł zakupów. Oprócz zwiększonego asortymentu nasi klienci nie zauważą ingerencji. Dostawy sięgające średnio 13.000 zamówień na dzień nie mogą być naruszone w jakikolwiek sposób. Wymaga to starannego przygotowania i profesjonalnej realizacji procesów biznesowych” – mówi Carsten Thygesen.

Połączenie Kramp i Grene nastąpi w drodze wymiany akcji. Grene jest własnością Schouw & Co, zlokalizowanym w Duńskim konglomeracie przemysłowym. Schouw otrzyma 20% udziałów w Kramp. Dotychczasowi akcjonariusze Kramp, w tym zarząd i fundusz kapitałowy NPM Capital, zachowają swoje udziały. Po emisji nowych akcji Schouw & Co, dotychczasowi właściciele Kramp będą mieć 48% udziałów, a NPM Capital 32%. Wymiana akcji oznacza, że ​​pozycja finansowa spółki pozostaje silna ze współczynnikiem wypłacalności na poziomie około 40% i skromnym oprocentowaniem długu.

Kramp i Grene są już dobrze zaznajomieni, mówi Eddie Perdok. „Pracujemy razem od 1998 roku i zdecydowaliśmy się na wspólne przedsięwzięcie w Rosji w 2008 roku. Kierownictwa obu firm znają się i darzą się wzajemnym szacunkiem. Nie będzie żadnych zmian w zarządach obu firm.”

Magazyn GRENE

Grene Group będzie nadal działać pod kierownictwem Carsten Thygesen i jego obecnym zespołem zarządzającym. Obie firmy będą kierowane przez zarząd nowego holdingu składający się z Eddie Perdok (Prezes) i Hans Scholten (Dyrektor Finansowy). „Dlatego nie ma mowy o integracji zespołów zarządzających lub przetasowaniu ról.”

Każdego dnia dystrybutorzy Kramp i Grene dostarczają w ciągu nocy prawie 13.000 zamówień do ponad 82 500 klientów w 22 krajach w Europie. Po fuzji Kramp i Grene będą zdecydowanie największym w Europie dostawcą i dystrybutorem części i usług rolniczych.