Przedstawiciele Handlowi – Gospodarstwa

Łukasz Jędrzejczyk – tel.: 601 652 349, e-mail: lukasz.jedrzejczyk@grene.pl
Jakub Krzemiński – tel.: 605 566 496, e-mail: jakub.krzeminski@grene.pl
Tomasz Nowak – tel.: 695 595 213, e-mail: tomasz.nowak@grene.pl
Karol Biernat – tel.: 605 566 860, e-mail: karol.biernat@grene.pl
Mariusz Pajor – tel.: 605 559 846, e-mail: mariusz.pajor@grene.pl
Mateusz Szymanowski – tel.: 691 505 808, email: mateusz.szymanowski@grene.pl
Michał Święcki – tel.: 605 566 639, e-mail: michal.swiecki@grene.pl
Dariusz Łopaciuk – tel.: 691 505 635, e-mail: dariusz.lopaciuk@grene.pl
Juliusz Rogowski – tel.: 605 566 455, e-mail: juliusz.rogowski@grene.pl
Paweł Jankowski – tel.: 691 778 979, e-mail: pawel.jankowski@grene.pl

Szef Przedstawicieli Handlowych – Gospodarstwa wielkoobszarowe
Zbigniew Piechota – tel.: 605 288 105, e-mail: zbigniew.piechota@grene.pl