Konkurs

Konkurs „Kreuj przyszłość – zmieniaj Grene”

FORMULARZ ZGŁOSZENIA PRACY KONKURSOWEJ
DO KONKURSU „KREUJ PRZYSZŁOŚĆ – ZMIENIAJ GRENE”

konkurs_grene

Instrukcja
1. Aby uczestniczyć w konkursie należy wypełnić Formularz zgłoszenia dostępny w jednej z lokalizacji:
– on-line na stronie www.grene.pl/konkurs
– plik Word dostępny na stronie www.grene.pl/konkurs
– w formie papierowej dostępny w sekretariacie firmy Grene

2. W przypadku wypełnienia formularza w pliku Word należy go przesłać w terminie podanym przez Organizatora na adres e-mail:
konkurs@grene.pl

w tytule e-mail wpisując: zgłoszenie konkursowe – imię i nazwisko

Pobierz:

 

3. W przypadku formularza w formie papierowej należy wrzucić go do urny w sekretariacie firmy Grene

Dodatkowe informacje nt. Konkursu można uzyskać pod nr telefonu 230, 221, 211, 605 lub za pośrednictwem poczty e-mail: konkurs@grene.pl

 

I. Dane autora/ów pracy konkursowej zgłoszonej do Konkursu „Kreuj przyszłość – zmieniaj Grene”:

Imię i nazwisko (wymagane)

Firma

Komórka organizacyjna

Adres do korespondencji:

Ulica i nr lokalu:

Kod pocztowy i miasto:

Telefon z nr kierunkowym lub telefon komórkowy:

E-mail:

II. Informacje nt. pracy konkursowej zgłoszonej do Konkursu

Tytuł:

Ogólny opis rozwiązania zawierający informacje dotyczące między innymi: przyczyny powstania pomysłu, krótki opis jego tworzenia oraz implementacji:

Nowatorstwo/racjonalizatorstwo rozwiązania:

Wpływ rozwiązania na poprawę funkcjonowania firmy:

Zastosowanie w:
Grene DystrybucjaGreneAgerpolGrene UAB

Wpływ na:
organizacjędział(y)grupęprocesużytkownika

Kategoria:
zakupysprzedażkosztylogistykaadministracjamarketing


Akceptuje regulamin Konkursu "Kreuj przyszłość – zmieniaj Grene"

 

Organizator dopuszcza dołączenie dodatkowych materiałów, opinii itp. w formie elektronicznej lub papierowej oraz zdjęć, filmów, prezentacji itp. związanych z tematem pracy konkursowej.