Background Image
Previous Page  9 / 20 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 20 Next Page
Page Background

Prospekt informacyjny systemu GRENE ‐ wersja 2.6 

Data aktualizacji ‐ 11‐03‐2015 r. 

S t r o n a

 |

9

oraz efektywne wdrożenie koncepcji biznesowej i standardów wypracowanych

przez system

,

zapewnienie atrakcyjnej i dopasowanej do potrzeb zarówno franczyzobiorcy,

jak i jego Klientów oferty produktów technicznego zaopatrzenia rolnictwa,

przemysłu, ogrodnictwa, czy gospodarstw domowych – korzystając z szerokiej

oferty dystrybucyjnej Centrali Sieci

,

wdrożenie efektywnych i skutecznych standardów obsługi klienta, między

innymi w celu utrzymywania długofalowych relacji bezpośrednio

wpływających na efektywność ekonomiczną sklepu,

wspólne, stałe wzmacnianie pozycji marki

, umożliwianie

zwiększenia jej rozpoznawalności na rynku, dzięki czemu każdy ze sklepów

działających w sieci odczuwa w zauważalny sposób zwiększone

zainteresowanie jego ofertą ze strony Klientów.

4.

Korzyści dla Franczyzobiorcy z przystąpienia do systemu GRENE®

Dzięki zawarciu długoletniej (na okres 5 lat z możliwością przedłużenia) umowy

franczyzowej franczyzobiorca uzyskuje prawo do prowadzenia sklepu rolniczo -

technicznego pod marką

, zapewniając sobie w ten sposób szereg

korzyści, niedostępnych dla innych uczestników rynku. Do korzyści tych należy

przede wszystkim zaliczyć:

prowadzenie działalności pod silną, rozpoznawalną, ogólnopolską marką,

docenianą przez klientów i dostawców, budzącą szacunek i respekt

konkurentów, stale wspomaganą przy pomocy wypracowanego know – how

(wiedzy o prowadzeniu sklepu) sieci

,

otrzymanie do wdrożenia w pełni przygotowanego i sprawdzonego przez wiele

lat funkcjonowania na rynku modelu biznesowego sklepu rolniczo –

technicznego

, składającego się z koncepcji wizualnej,

indywidualnie i ekonomicznie dobranego wyposażenia, procedur organizacji

ekspozycji oraz atrakcyjnej oferty handlowej, reklamy i marketingu; modelu,

który zapewnia odpowiedni poziom komunikacji z klientem, pozwalając w ten

sposób franczyzobiorcy osiągnąć satysfakcjonujący wynik ekonomiczny,

korzystanie z wszechstronnej wiedzy operacyjnej związanej z rutynowymi

czynnościami, które są wykonywane w sklepie rolniczo – technicznym