Background Image
Previous Page  4 / 20 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 20 Next Page
Page Background

Prospekt informacyjny systemu GRENE ‐ wersja 2.6 

Data aktualizacji ‐ 11‐03‐2015 r. 

S t r o n a

 |

4

najlepszej drogi rozwoju i zwiększania sprzedaży, korzystając przy tym

z bogatego doświadczenia franczyzodawcy.

Długotrwały (zapewniający satysfakcjonujący okres zwrotu z inwestycji

franczyzobiorcy) stosunek umowny. Jeśli w trakcie przygotowań do podpisania

umowy franczyzowej, wskutek negatywnych informacji uzyskanych w wyniku

analizy potencjału lokalnego rynku, kandydat na franczyzobiorcę lub

franczyzodawca będą mieli wątpliwości to wówczas do podpisania umowy nie

dojdzie. Centrala Sieci

chce bowiem zapewnić pełne bezpieczeństwo

rozwoju biznesu franczyzobiorcy.

Przekazywanie franczyzobiorcy know-how (wiedzy o prowadzeniu sklepu)

w sposób ciągły, przez cały okres obowiązywania umowy. Franczyzobiorca ma do

dyspozycji Podręcznik Operacyjny Systemu

, a nad jego działalnością

cały czas czuwa Dział Rozwoju Sieci

, gotów w każdej chwili służyć

pomocą i wsparciem we wszystkich obszarach.

Uiszczanie na rzecz franczyzodawcy opłat lub innych świadczeń finansowych.

Opłaty są tak skalkulowane, aby nie obciążały nadmiernie budżetu sklepu

franczyzobiorcy. Ponadto, przed podpisaniem umowy franczyzowej,

franczyzobiorca otrzymuje, a następnie analizuje, model finansowy (projekcję

wyników finansowych) dla sklepu franczyzowego, który uwzględnia wszystkie

możliwe obciążenia. Dzięki temu franczyzobiorca nie zostanie w trakcie

obowiązywania umowy franczyzowej zaskoczony żadnymi opłatami

dodatkowymi.

Fundamentalną cechą systemu franczyzowego

jest zobowiązanie

franczyzodawcy –

Grene Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

do

przekazywania franczyzobiorcy swojego know-how (wiedzy o prowadzeniu sklepu

rolniczo – technicznego

)

w sposób ciągły. z kolei franczyzobiorca będzie miał

obowiązek stosowania się do reguł działania wyznaczonych przez franczyzodawcę

w sposób uzgodniony pomiędzy stronami w umowie franczyzowej.

Na oferowane przez franczyzodawcę – Centralę Sieci

- know – how, wiedzę

o organizacji i prowadzeniu sklepu rolniczo – technicznego

składają się

przede wszystkim: