Background Image
Previous Page  3 / 20 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 20 Next Page
Page Background

Prospekt informacyjny systemu GRENE ‐ wersja 2.6 

Data aktualizacji ‐ 11‐03‐2015 r. 

S t r o n a

 |

3

Szanowny Kandydacie!

Oddajemy w Twoje ręce charakterystykę pierwszego w Polsce systemu franczyzowego

w branży technicznego zaopatrzenia rolnictwa. Dziękujemy, że zdecydowałeś się

zapoznać z możliwościami współpracy w ramach systemu franczyzowego

.

W niniejszym opracowaniu znajdziesz pełny opis systemu, jego cele, korzyści i warunki

przystąpienia. Wszystko po to, aby przekonać Cię do rozpoczęcia współpracy w ramach

atrakcyjnego i zyskownego przedsięwzięcia, jakim jest prowadzenie własnego sklepu

rolniczo – technicznego

.

W NASZEJ SIECI FRANCZYZOWEJ DZIAŁA JUŻ 19

ZADOWOLONYCH ZE WSPÓŁPRACY FRANCZYZOBIORCÓW!

SPRAWDŹ || CHĘTNIE UDOSTĘPNIMY CI KONTAKT

Czym jest franczyza i system franczyzowy?

Franczyza to rodzaj współpracy pomiędzy niezależnymi podmiotami gospodarczymi

(przedsiębiorcami prowadzącymi działalność gospodarczą), który w skuteczny sposób

rozwija się w wielu branżach dystrybucyjnych w Polsce. Jest to bezpieczny system

sprzedaży produktów (i usług), który oparto na ścisłej i ciągłej współpracy pomiędzy

dawcą i biorcą licencji (franczyzodawcą i franczyzobiorcą).

Przez cały okres trwania umowy franczyzowej jej strony pozostają prawnie i finansowo

niezależnymi przedsiębiorstwami. Istota systemu franczyzowego polega na tym, że

franczyzodawca przyznaje swoim franczyzobiorcom prawo do korzystania z jego

koncepcji biznesowej i znaku towarowego, a także do korzystania ze stałej pomocy

organizacyjnej i technicznej, a jednocześnie nakłada na nich obowiązek prowadzenia

działalności zgodnie z jego koncepcją. Franczyzodawca jest bowiem właścicielem znaku

towarowego i bogatego know-how sieci obejmującego wszystkie aspekty prowadzenia

sklepu.

Cechy franczyzy

:

Niezależność prawna, finansowa oraz organizacyjna franczyzodawcy, jak

i franczyzobiorcy. Prowadząc działalność gospodarczą – swój własny sklep

franczyzobiorca autonomicznie podejmuje decyzje o wyborze