Background Image
Previous Page  2 / 20 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 20 Next Page
Page Background

Prospekt informacyjny systemu GRENE ‐ wersja 2.6 

Data aktualizacji ‐ 11‐03‐2015 r. 

S t r o n a

 |

2

Spis treści

Czym jest franczyza i system franczyzowy? ....................................................................3

1. Organizator systemu franczyzowego GRENE® .......................................................5

2. Misja systemu franczyzowego GRENE®..................................................................8

3. Cele systemu franczyzowego GRENE .....................................................................8

4. Korzyści dla Franczyzobiorcy z przystąpienia do systemu GRENE®.......................9

5. Opłaty licencyjne ....................................................................................................10

6. Dane ekonomiczne. Model funkcjonowania sklepu GRENE® ................................11

Kategorie sklepów rolniczo – technicznych GRENE®...........................................12

Nakłady inwestycyjne ............................................................................................12

Model finansowy sklepu franczyzowego ...............................................................13

7. Kogo szukamy? ......................................................................................................14

8. Od czego należy zacząć, aby przystąpić do systemu franczyzowego GRENE®?..15

Nawiąż z nami kontakt ..........................................................................................15

Wypełnij kwestionariusz zgłoszeniowy ..................................................................15

Spotkajmy się ........................................................................................................16

9. Zawarcie umowy franczyzowej ...............................................................................17

10. Przekazanie dokumentacji systemu franczyzowego GRENE® .............................17

11. Rozpoczęcie działalności ......................................................................................18

12. Podsumowanie......................................................................................................19