Background Image
Previous Page  12 / 20 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 20 Next Page
Page Background

Prospekt informacyjny systemu GRENE ‐ wersja 2.6 

Data aktualizacji ‐ 11‐03‐2015 r. 

S t r o n a

 |

12

Kategorie sklepów rolniczo – technicznych GRENE®

Sklepy rolniczo – techniczne

to różnorodność lokalizacji, powierzchni

i standardów budynków, a także kategorii, grup i towarów w nich sprzedawanych.

Wszystkie te czynniki wpływają na ekonomiczną stronę prowadzonego

przedsięwzięcia. Dlatego też Centrala Sieci w ramach funkcjonowania systemu

franczyzowego przygotowała trzy warianty modelu sklepu

-

GRENE®

200, GRENE® 300 i GRENE® 400

, które poprzez wielkość dostępnej powierzchni

determinują jak najbardziej korzystny sposób prowadzenia działalności przez

franczyzobiorcę.

System franczyzowy

zapewnia więc elastyczność dopasowania się do

konkretnych warunków lokalizacyjnych jak i finansowych franczyzobiorcy,

pozwalając w ten sposób zainteresować się pomysłem na własny biznes w postaci

sklepu rolniczo – technicznego

niemalże każdemu przedsiębiorcy, jak

i kandydatowi dopiero rozważającemu rozpoczęcie własnej działalności

gospodarczej.

Nakłady inwestycyjne

Aby uruchomić franczyzowy sklep rolniczo – techniczny

należy

dysponować łącznie kapitałem w wysokości 350 000 zł, który zostanie wykorzystany

na:

prace adaptacyjne związane z przystosowaniem pomieszczeń do standardów

prowadzenia franczyzowego sklepu

,

zakup niezbędnego wyposażenia w postacie regałów, lad, sprzętu

komputerowego, składników wizualizacji zewnętrznej i wewnętrznej,

zakup towaru stanowiącego pierwsze zatowarowanie sklepu,

pokrycie, w pierwszych tygodniach funkcjonowania sklepu, zwiększonych

kosztów związanych z lokalnym marketingiem, promocją i reklamą

w bezpośrednim otoczeniu sklepu.

Franczyzodawca zapewnia przygotowanie pełnej i dokładnej specyfikacji kosztów

uruchomienia sklepu franczyzowego w ramach opracowywanej projekcji finansowej.