Background Image
Previous Page  10 / 20 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 20 Next Page
Page Background

Prospekt informacyjny systemu GRENE ‐ wersja 2.6 

Data aktualizacji ‐ 11‐03‐2015 r. 

S t r o n a

 |

10

, a które decydują o optymalnym ponoszeniu kosztów, a w efekcie

o powodzeniu sklepu na lokalnym rynku,

korzystanie ze wsparcia regionalnych służb sprzedaży franczyzodawcy

(koordynator ds. rozwoju sieci, przedstawiciel handlowy), zarówno

w sprawach organizacyjno – zarządczych, jak i handlowych związanych

z aktywizacją sprzedaży we franczyzowym sklepie rolniczo – technicznym

,

dostęp do bieżących szkoleń (produktowych, operacyjnych, technicznych)

i kompetencji wynikających z wieloletniego budowania i zarządzania siecią

sklepów własnych franczyzodawcy w bardzo zróżnicowanych

uwarunkowaniach lokalizacyjnych,

ograniczenie ryzyka wynikającego z samodzielnej działalności, dzięki

aktywnej współpracy franczyzodawcy ze wszystkimi sklepami rolniczo –

technicznymi, które działają w sieci

,

otrzymanie gwarancji terytorialnej (na określonym terenie nie powstanie inny

sklep

),

stabilność działania gwarantowana przez długi okres obowiązywania umowy

franczyzowej oraz aktualizowaną na bieżąco dokumentację procedur

zarządzania sklepem rolniczo – technicznym

; Centrala Sieci wie

bowiem najszybciej, co zmienia się na rynku i jakie kierunki działania należy

przyjąć,

możliwość uczestniczenia w przedsięwzięciu zmieniającym oblicze polskiego

rolnictwa, przemysłu oraz poziomu życia gospodarstw domowych.

5.

Opłaty licencyjne

W systemie franczyzowym sklepów rolniczo - technicznych

obowiązują

następujące opłaty licencyjne:

Wstępna Opłata Licencyjna w wysokości

20

tys. zł. netto (szczegóły dotyczące

opłaty wstępnej zostały opisane w pkt. 6 poniżej).

Opłata Bieżąca w wysokości

2

% miesięcznie, liczona od wartości netto

miesięcznego obrotu sklepu franczyzowego - tytułem prawa do korzystania

z marki, koncepcji biznesowej i wizualizacji oraz procedur systemu – stałego